Sạc Nhanh Asus BoostMaster Chính Hãng

Với một công nghệ sạc nhanh độc đáo của BoostMaster, nó chỉ tóm 39 phút để sạc ZenFone 2 từ 0% đến 60%. ZE550ML và ZE551ML hỗ trợ sạc nhanh khi được sử dụng adapter ASUS kèm theo 18W (9V2A) . Xin lưu ý , ngoại trừ Đài Loan , đối với tất cả các lĩnh vực , chỉ có "2.3GHz plus với 4G ram (ZE551ML)" được sử dụng kèm với adapter 18W , trong khi cấu hình khác đi kèm với adapter 7W .

ASUS 18W adapter: Output 9V2A

Xin xem biểu tượng sạc nhanh hiển thị trên màn hình khi sử dụng một adapter 18W .

1 . Khi dung lượng pin thấp dưới  70% :  biểu tượng pin với dấu "+" trên thanh trạng thái và "Quick Charging" sẽ hiển thị trên dưới màn hình  .

    

2. Khi dung lượng pin hơn 70% : biểu tượng pin với dấu "+" trên thanh trạng thái và "Charging" sẽ hiển thị trên dưới màn hình  .

    

Lưu ý : Adapters , sạc xe hơi và POWERBANK của các thương hiệu khác có thể có vấn đề tương thích của chức năng sạc nhanh . Khuyến cáo sử dụng các adapter chính hãng ASUS.

Viết bình luận